ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΔΑΜΟΣ

Καλλιτέχνης – Γλύπτης
Πτυχίο Καλών & Εφαρμοσμένων Τεχνών
(Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Ελλάδα)

Email:  studio@vasilisadamos.com
Instagram: vad_vasilisadamos
Etsy: VasilisAdamos