ΕΡΓΑ

«Vasilis Adamos, esthetically prompted by and having as cause living
or still elements of Nature, re-inseminates a previous life form,
creating a new one, his own… The enlargement of a microcosm
and its re-placement in the every-day world under a different light is the basis
of his thought and theme»

ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

ΑΝΑΓΛΥΦΑ

ΣΧΕΔΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ